RCBB3

RCBB3

پمپ های سری RCBB3 مطابق پمپ های BB3، استاندارد API610ویرایش 11طراحی و ساخته شده است. این پمپ ها دارای ساختار طبقاتی(Multi-Stage)، ظرفیت بالا، پوسته جداشونده محوری(Axial-Split)، مهندسی و ساخت جهت فشارهای بالا، شفت بزرگ با انحراف کم، محفظه سیل بزرگ مناسب با انواع آب بند های مکانیکی (سینگل و دوبل کارتریج) می باشد. پروانه ها نیز به طور جداگانه از مجموعه روتور جهت اطمینان از عملکردبهینه و کاهش ارتعاشات بالانس می شوند. طراحی هیدرولیک این پمپ ها با استفاده از نرم افزار CFD بهینه شده است. با توجه به درخواست مشتری امکان طراحی های خاص وجود دارد.

ویژگی های محصول

• طراحی برای ظرفیت بالا و نصب به صورت Near center line
• یاتاقان ها به صورت ball/ball- sleeve/ball- sleeve tiling pool
• مانیتور ارتعاش و دما
• بالانس نیروهای شعاعی و محوری به کمک طراحی دیفیوزر و بالانس درام و یا چیدمان پروانه ها فراهم می شود.

• کاملا منطبق بر استاندارد(ISO13709) API610 مدل BB3
• آرایش پروانه ها به صورت In-line یا Opposed
• پوسته جداشونده محوری(Axially-split) جهت دسترسی آسان و راحت به اجزای داخلی